Iliphi igama esilithola lapho sibhapathizwa? Kumelwe sibhapathizwe ukuze sithethelelwe izono zethu Umphostoli uPetru wayala: “…Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni…

uNkulunkulu ongunaphakade

Uyini uKhesari ngokweBhayibheli? Igama elithi "Kesari" livame ukusetshenziswa, emazweni anesiko lobuKristu, ukukhomba amandla esikhashana (ngokuphambene namandla...

uNkulunkulu ongunaphakade

Kusho ukuthini izinguquko ezingokwenkolo? IYINI INGUQUKO YENKOLO... INguquko YamaProthestani—noma, ngokumane nje, iNguquko—yaziwa ngokuthi inhlangano yenkolo yobuKristu eyaqala eJalimane...

uNkulunkulu ongunaphakade

IZwi likaNkulunkulu kufanele limenyezelwe kanjani? Yenziwa kanjani i-novena? Ukuthandaza le novena kufanele uthandaze nsuku zonke umkhuleko wokuqala, umkhuleko ...

uNkulunkulu ongunaphakade

Ubani owabulala iNkosi uSawule yaseBhayibhelini? Inkosi eyayilimele, icabanga ukuthi izobanjwa ngamaFilisti, yacela udibi lwezikhali zayo ukuba imbulale, kodwa...

uNkulunkulu ongunaphakade

Lithini iBhayibheli ngenkanuko? Ngakho-ke, inkanuko ibhekwa njengesono noma ukuziphatha okubi, njengoba kuboniswe eBhayibhelini encwadini...

uNkulunkulu ongunaphakade

Iyini inkolo yendabuko? Izinkolo zendabuko zisekelwe emcimbini oshubile wokushintshana kwabaphilayo nokhokho babo futhi…

uNkulunkulu ongunaphakade

Uyini umsebenzi weSonto LamaKatolika? Phakathi kwemisebenzi yayo emithathu ebalulekile yilena: Fundisa, Ngcwelisa futhi Busa, akha iyunithi; ngenxa yalokhu...

uNkulunkulu ongunaphakade

Ubani uBan ezonweni ezibulalayo eziyi-7? U-Ban (Nanatsu no Taizai) Uvimbela Umsebenzi Welungu Lezono Ezibulalayo Eziyisikhombisa Umsuka Wehlathi Lenkosi Yezinganekwane Zombuso Wamabhubesi...

uNkulunkulu ongunaphakade

Kungani amaKristu ashushiswa amaRoma? Isizathu esingaba sikhulu kakhulu sokushushiswa kwakungesohlangothini lwamaJuda, ukuhlubuka okusobala kokuthi...

uNkulunkulu ongunaphakade