Chúng ta nhận được tên nào khi làm báp têm? Chúng ta phải làm báp têm để được xóa bỏ tội lỗi của mình Sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên nhủ: “… Hãy ăn năn, và làm báp têm cho mọi người trong anh em nhân danh…

Chúa vĩnh cửu

Caesar theo kinh thánh là gì? Thuật ngữ "caesar" thường được sử dụng ở các quốc gia có truyền thống Cơ đốc giáo, để xác định quyền lực tạm thời (trái ngược với quyền lực ...

Chúa vĩnh cửu

Cải cách tôn giáo nghĩa là gì? CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO LÀ GÌ… Cuộc Cải cách Tin lành — hay nói một cách đơn giản là Cuộc Cải cách — được gọi là phong trào tôn giáo Cơ đốc bắt đầu ở Đức vào…

Chúa vĩnh cửu

Lời Chúa phải được rao truyền như thế nào? Tuần cửu nhật được thực hiện như thế nào? Để cầu nguyện tuần cửu nhật này, bạn phải cầu nguyện mỗi ngày lời cầu nguyện bắt đầu, lời cầu nguyện ...

Chúa vĩnh cửu

Ai đã giết Vua Sau-lơ của Kinh thánh? Vị vua bị thương, cho rằng ông sẽ bị quân Philitinh bắt, nên đã yêu cầu người mang áo giáp giết ông, nhưng…

Chúa vĩnh cửu

Kinh thánh nói gì về dục vọng? Do đó, dục vọng bị coi là một hành vi tội lỗi hoặc trái đạo đức, như được chỉ ra trong Kinh thánh trong cuốn sách ...

Chúa vĩnh cửu

Tôn giáo truyền thống là gì? Các tôn giáo truyền thống dựa trên một nghi lễ trao đổi mãnh liệt của người sống với tổ tiên của họ và lần lượt với…

Chúa vĩnh cửu

Chức năng của Giáo hội Công giáo là gì? Trong ba chức năng thiết yếu của nó là: Giảng dạy, Sanctify và Govern, tạo thành một đơn vị; vì điều này ...

Chúa vĩnh cửu

Ban khỏi 7 tội lỗi chết người là ai? Cấm (Nanatsu no Taizai) Cấm chiếm đóng Thành viên của Khu rừng Nguồn gốc Bảy Đại Tội của Tiên Vương Vương quốc Sư tử…

Chúa vĩnh cửu

Tại sao Cơ đốc nhân bị người La Mã bắt bớ? Lý do có thể xảy ra nhất cho cuộc đàn áp, về phía người Do Thái, là dị giáo rõ ràng rằng…

Chúa vĩnh cửu