Čo je prijímanie a kedy ho musíte robiť? Spoločenstvo teda označuje akt jednotlivca, prostredníctvom ktorého sa zúčastňuje na spoločnom, tvoriac spoločenstvo. Akt je z…

večný Boh

Aké sú hlavné kresťanské hodnoty? Kresťanské hodnoty VERÍME V BOHA AKO NAJVYŠŠEJ BYTOSŤ. Boh je Najvyššia Bytosť, ktorá stvorila všetko, čo existuje. …VERÍME V JEŽIŠA….

večný Boh

O kom hovoria, že som Ježiš? Jedného dňa, keď sa Ježiš v sprievode svojich učeníkov odišiel modliť na osamelé miesto, spýtal sa ich: „Kto hovorí...

večný Boh

Čo znamená Said v Biblii? Dá sa preložiť ako „šťastný“, „šťastný“ alebo „komu osud nakloní“. Čo znamená meno Sahid? Slovo shahid v arabčine...

večný Boh

Čo sa stalo v Granade v roku 1492? V tento deň v roku 1492 sa uskutočnila kapitulácia mesta Granada pred katolíckymi panovníkmi. Takže veľký...

večný Boh

Čo sa môžeme naučiť od kráľa Dávida? Jednou z najdôležitejších vlastností Dávida je jeho pokora rozpoznať zakaždým, keď urobil chybu, a jeho pokánie...

večný Boh

Aký je skutočný význam Večere Pánovej? Sviatosť je obrad svätého kňazstva, ktorý nám pripomína Spasiteľovo uzmierenie. Počas…

večný Boh

Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je treťou osobou Najsvätejšej Trojice kresťanstva. Duch Svätý je osoba odlišná od Otca a…

večný Boh

Koľkokrát za deň sa modlíš? Modlitba alebo šalát je druhým pilierom islamu. Všetci moslimovia sa musia päťkrát denne modliť tvárou k...

večný Boh

Ako si Ježiš vybral 12 apoštolov? Ježiš si vybral dvanásť apoštolov, aby viedli svoju Cirkev. Celú noc sa modlil, aby si vybral správnych mužov. Do…

večný Boh