Čo hovorí Biblia o zdravotnej starostlivosti? Aby sme sa stali ako náš Nebeský Otec, potrebujeme fyzické telo. Naše telo je také dôležité, že…

večný Boh

Prečo je mesiac september mesiacom Biblie? Evanjelici oslavujú mesiac Biblie, pretože 26. septembra 1569…

večný Boh

Ako sa označujú prídavné mená vo vete? Kvalifikačné prídavné mená sa zhodujú v rode (mužský/ženský) a čísle (jednotné/množné číslo) s podstatnými menami, ktoré modifikujú. Tieto prídavné mená vždy...

večný Boh

Ako si vybrať dobrý umelý vianočný stromček? 6 kľúčových bodov, ktoré je potrebné zvážiť pred kúpou umelého vianočného stromčeka. Stromček nesmie...

večný Boh

Aký je svet podľa Slova Božieho? Ján 3:16 „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby...

večný Boh

Ako dlho vydržia vianočné osvetlenie? Priemerná životnosť klasickej žiarovky je približne 1.000 hodín. Zatiaľ čo LED diódy môžu vydržať až 25.000 XNUMX…

večný Boh

Ako sa zrodilo kresťanstvo? Kresťanstvo sa zrodilo smrťou Ježiša Nazaretského1 (30 n. l.), čo vytvára princíp trvalosti jeho učenia opustiť...

večný Boh

Kde bol Ján, keď písal knihu Zjavenie? C. John napísal z ostrova Patmos, v Egejskom mori, asi 100 km na juhozápad...

večný Boh

Čo charakterizuje Moáb? Význam mena Moáb: "Otec, ktorý riadi vodu." Aký je význam mena Naomi? Naomi (נָעֳמִי, „sladkosť“ v hebrejčine) je biblická postava...

večný Boh

Čo je tematická veta a podporná veta? „Téma“ alebo „téma“ sú tie, ktoré obsahujú hlavné myšlienky, ktoré sa majú v texte rozvinúť. ……

večný Boh