Čo je úlohou katolíckej cirkvi? V rámci jeho troch základných funkcií sú: Učiť, Posväcovať a Spravovať, ktoré tvoria jednotku; kvôli tomu...

večný Boh

Čo je tradičné náboženstvo? Tradičné náboženstvá sú založené na intenzívnom obrade výmeny živých s ich predkami a následne s…

večný Boh

Čo hovorí Biblia o žiadostivosti? Preto sa žiadostivosť považuje za hriešne alebo nemorálne správanie, ako sa uvádza v Biblii v knihe...

večný Boh

Kto zabil kráľa Saula z Biblie? Zranený kráľ predpokladal, že ho zajmú ​​Filištínci, požiadal svojho zbrojnoša, aby ho zabil, ale...

večný Boh

Ako by sa malo hlásať Slovo Božie? Ako sa novéna vyrába? Aby ste sa mohli modliť túto novénu, musíte sa každý deň modliť úvodnú modlitbu, modlitbu...

večný Boh

Čo znamená náboženská reforma? ČO JE NÁBOŽENSKÁ REFORMA... Protestantská reformácia — alebo jednoducho reformácia — je známa ako kresťanské náboženské hnutie, ktoré začalo v Nemecku v...

večný Boh

Čo je Caesar biblicky? Pojem „caesar“ sa v krajinách s kresťanskou tradíciou často používa na označenie časnej moci (na rozdiel od moci...

večný Boh

Aké meno dostaneme, keď sme pokrstení? Musíme byť pokrstení na odpustenie svojich hriechov Apoštol Peter nabádal: „...Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť na meno...

večný Boh

Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je treťou osobou Najsvätejšej Trojice kresťanstva. Duch Svätý je osoba odlišná od Otca a…

večný Boh

Aký je skutočný význam Večere Pánovej? Sviatosť je obrad svätého kňazstva, ktorý nám pripomína Spasiteľovo uzmierenie. Počas…

večný Boh