Čo sa slávi na Zelený štvrtok a Veľký piatok? Slávnosti pripomínajú posledné chvíle Ježišovho života: Kvetná nedeľa je dňom, kedy…

večný Boh

Ktorý deň bol Ježiš zabitý? Podľa troch synoptikov (Matúš, Marek a Lukáš) bol Ježiš ukrižovaný 15. dňa v mesiaci nisan (mesiac židovského kalendára, ktorý…

večný Boh

Čo povedal Boh Márii Magdaléne? Táto žena ako prvá videla vzkrieseného Ježiša a oznamuje ho jeho učeníkom: „Choďte k mojim bratom a...

večný Boh

Ako uzdravovať chorých podľa Biblie? Prosím ťa, Jehova, aby si odstránil bolesť z jeho tela. Prosím ťa, Jehova, uteš jeho dušu v týchto ťažkých časoch. Čaj…

večný Boh

Čo hovorí Biblia o vzdelávaní? V Biblii čítame prikázanie učiť naše deti Slovo Božie; Príslovia 22:6 nás nabádajú, aby sme povedali...

večný Boh

Čo znamená biela farba pri krste? – Biela: je to farba, ktorá symbolizuje svetlo, nevinnosť a radosť. Preto sa používa v…

večný Boh

Aký je verš poslednej večere? Lukáš: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; Robte to na moju pamiatku." Takže, pričom…

večný Boh

Čo sú to neosobné vety 5 príkladov? Neosobné vety sú tie, v ktorých chýba konkrétny subjekt, ktorému možno pripísať činnosť, na ktorú sa odkazuje...

večný Boh

Aké náboženstvo prevláda v Uruguaji? Vývoj postáv Náboženstvo v Uruguaji Náboženstvo % z 1996 % z roku 2017 Katolícka cirkev 60 % 38 % Protestantizmus…

večný Boh

Čo sú to sviatosti a na čo slúžia? Vysvätení na posväcovanie ľudí, na budovanie Kristovho tela a na uctievanie Boha,…

večný Boh