අපි බව්තීස්ම වූ විට අපට ලැබෙන්නේ කුමන නමද? අපගේ පාපවලට සමාව සඳහා අප බව්තීස්ම විය යුතුය: “...පසුතැවිලි වී, ඔබ සැමගේ නාමයෙන් බව්තීස්ම වන්න...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

බයිබලානුකුලව සීසර් යනු කුමක්ද? "සීසර්" යන යෙදුම බොහෝ විට භාවිතා කර ඇත්තේ, ක්‍රිස්තියානි සම්ප්‍රදායක් ඇති රටවල, තාවකාලික බලය (බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධව...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

ආගමික ප්‍රතිසංස්කරණ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ආගමික ප්‍රතිසංස්කරණය යනු කුමක්ද... රෙපරමාදු ප්‍රතිසංස්කරණය—හෝ, සරලව, ප්‍රතිසංස්කරණය— ජර්මනියේ ආරම්භ වූ ක්‍රිස්තියානි ආගමික ව්‍යාපාරය ලෙස හැඳින්වේ…

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ කෙසේද? නවෝනාව සෑදෙන්නේ කෙසේද? මෙම නවෝනාව යාච්ඤා කිරීම සඳහා ඔබ සෑම දිනකම යාච්ඤාව ආරම්භ කළ යුතු යාච්ඤාව, යාච්ඤාව ...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

බයිබලයේ සාවුල් රජුව මැරුවේ කවුද? තුවාල ලැබූ රජු, ඔහු පිලිස්තිවරුන් විසින් අල්ලා ගනු ඇතැයි උපකල්පනය කරමින්, ඔහුව මරා දමන ලෙස ඔහුගේ ආයුධ දරන්නාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය, නමුත් ...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

කාම ආශාව ගැන බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද? එමනිසා, කාමය පාපකාරී හෝ දුරාචාර හැසිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ, පොතේ බයිබලයේ දක්වා ඇති පරිදි ...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

සාම්ප්‍රදායික ආගම යනු කුමක්ද? සාම්ප්‍රදායික ආගම් පදනම් වී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් සමඟ ජීවින් හුවමාරු කර ගැනීමේ තීව්‍ර උත්සවයක් මත වන අතර අනෙක් අතට…

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

කතෝලික පල්ලියේ කාර්යය කුමක්ද? එහි අත්‍යවශ්‍ය කර්තව්‍ය තුන තුළ නම්: ඉගැන්වීම, විශුද්ධ කිරීම සහ පාලනය කිරීම, එය ඒකකයක් බවට පත් කරයි; මේ නිසා...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

මාරාන්තික පාප 7 න් තහනම් කරන්නේ කවුද? Ban (Nanatsu no Taizai) Fairy King Kingdom of Fairy King of the Seven Deadly Sins මූලාරම්භයේ සාමාජිකත්වය තහනම් කරන්න...

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ

රෝමවරුන් විසින් කිතුනුවන්ට හිංසා පීඩා කළේ ඇයි? පීඩාවට වඩාත්ම විය හැකි හේතුව වූයේ, යුදෙව්වන්ගේ පැත්තෙන්, පැහැදිලි මිථ්‍යාදෘෂ්ටියයි…

සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ