Liema isem nirċievu meta nitgħammdu? Irridu nitgħammdu għall-maħfra ta’ dnubietna L-appostlu Pietru wissa: “...Indmu, u mgħammdin kull wieħed minnkom fl-isem...

Alla etern

X’inhu Caesar biblikament? It-terminu “ċesar” intuża ħafna drabi, f’pajjiżi bi tradizzjoni Nisranija, biex jiġi identifikat il-poter temporali (kuntrarju għall-poter...

Alla etern

Xi tfisser riforma reliġjuża? X’INHI IR-RIFORMA RELIĠJUŻA... Ir-Riforma Protestanta—jew, sempliċement, ir-Riforma—hija magħrufa bħala l-moviment reliġjuż Kristjan li beda fil-Ġermanja fi...

Alla etern

Kif għandha tiġi mħabbra l-Kelma t’Alla? Kif issir in-novena? Biex titlob din in-novena trid titlob kuljum it-talb biex tibda, it-talb...

Alla etern

Min qatel lis- Sultan Sawl tal- Bibbja? Is-sultan midrub, billi jippreżumi li kien se jinqabad mill-Filistin, talab lil min iġorr l-armatura biex joqtlu, imma...

Alla etern

X’tgħid il-​Bibbja dwar il-​Lust? Għalhekk, ix-xewqa hija meqjusa bħala imġieba midinba jew immorali, kif indikat fil-Bibbja fil-ktieb...

Alla etern

X'inhi r-reliġjon tradizzjonali? Ir-reliġjonijiet tradizzjonali huma bbażati fuq ċerimonja intensa ta’ skambju tal-ħajjin mal-antenati tagħhom u min-naħa tagħhom mal-...

Alla etern

X'inhi l-funzjoni tal-Knisja Kattolika? Fi ħdan it-tliet funzjonijiet essenzjali tagħha hemm: Jgħallmu, Qaddis u Tmexxi, li jiffurmaw unità; minħabba din...

Alla etern

Min hu Ban mis-7 dnubiet il-mewt? Projbizzjoni (Nanatsu no Taizai) Projbizzjoni Okkupazzjoni Membru tas-Seba Dnubiet Mejta Oriġini Foresta tal-Fairy King Renju tal-Iljuni...

Alla etern

Il-​Kristjani għala kienu ppersegwitati mir-​Rumani? L-aktar raġuni probabbli għall-persekuzzjoni kienet, min-naħa tal-Lhud, l-ereżija evidenti li l-...

Alla etern