Бид баптисм хүртэхдээ ямар нэрийг хүлээн авдаг вэ? Бид нүглүүдээ ангижруулахын тулд баптисм хүртэх ёстой Элч Петр: “...Та нар бүгдээрээ наманчилж, нэрээр баптисм хүртэгтүн...

мөнхийн бурхан

Библид Цезарь гэж юу вэ? "Цезарь" гэсэн нэр томъёог христийн шашны уламжлалтай орнуудад түр зуурын хүчийг (хүчний эсрэг...

мөнхийн бурхан

Шашны шинэчлэл гэж юу гэсэн үг вэ? ШАШНЫ ШИНЭЧЛЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ... Протестант шинэчлэл буюу энгийнээр хэлбэл, Шинэчлэлийг Германд ... онд эхэлсэн Христийн шашны хөдөлгөөн гэж нэрлэдэг.

мөнхийн бурхан

Бурханы үгийг хэрхэн тунхаглах ёстой вэ? Новенаг хэрхэн хийдэг вэ? Энэ новена дээр залбирахын тулд та өдөр бүр залбирал эхлэхийн тулд залбирах ёстой, залбирал ...

мөнхийн бурхан

Библийн хаан Саулыг хэн алсан бэ? Шархадсан хаан өөрийгөө филистчүүдэд олзлогдоно гэж таамаглаж, хуяг дуулга баригчаасаа түүнийг алахыг хүссэн боловч ...

мөнхийн бурхан

Библид шунал тачаалын талаар юу гэж хэлдэг вэ? Тиймээс хүсэл тачаал нь нүгэлт юм уу ёс суртахуунгүй зан үйл гэж үздэгийг номонд Библид заасан...

мөнхийн бурхан

Уламжлалт шашин гэж юу вэ? Уламжлалт шашинууд нь амьд хүмүүсийг өвөг дээдэстэйгээ солилцох, улмаар ...

мөнхийн бурхан

Католик сүм ямар үүрэгтэй вэ? Үүний үндсэн гурван чиг үүргийн хүрээнд: Заах, Ариусгах, Удирдах зэрэг нь нэг нэгжийг бүрдүүлдэг; Үүнээс болж...

мөнхийн бурхан

7 үхлийн нүглийн Бан гэж хэн бэ? Бан (Nanatsu no Taizai) Ажилд орохыг хориглох Долоон үхлийн нүглийн гаралтай Арслангийн хаант улсын дагина ойн гишүүн...

мөнхийн бурхан

Христэд итгэгчид яагаад Ромчууд хавчигдаж байсан бэ? Хавчлагад өртсөн хамгийн магадлалтай шалтгаан нь иудейчүүдийн хувьд тэрс үзэл байсан нь ...

мөнхийн бурхан