Inona no anarana azontsika rehefa atao batisa isika? Tsy maintsy atao batisa isika mba hahazo famelana ny fahotantsika. Nananatra toy izao ny apostoly Petera: “… Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anarana ianareo…

Andriamanitra mandrakizay

Inona no atao hoe Kaisara ara-baiboly? Ny teny hoe "kaisara" dia nampiasaina matetika, any amin'ireo firenena manana fomban-drazana kristiana, mba hamantarana ny fahefana ara-nofo (mifanohitra amin'ny fahefana...

Andriamanitra mandrakizay

Inona no atao hoe fanavaozana ara-pivavahana? INONA NO ATAO HO AN'NY REFORMASIONA... Ny Fanavaozana Protestanta — na, tsotra, ny Fanavaozana — dia fantatra amin'ny anarana hoe hetsika ara-pivavahana kristiana izay nanomboka tany Alemaina tamin'ny…

Andriamanitra mandrakizay

Ahoana no tokony hitoriana ny Tenin’Andriamanitra? Ahoana no nanaovana ny novena? Mba hivavaka amin'ity novena ity dia tsy maintsy mivavaka isan'andro ny vavaka hanombohana, ny vavaka...

Andriamanitra mandrakizay

Iza no namono an’i Saoly Mpanjakan’ny Baiboly? Noheverin’ny mpanjaka naratra fa ho azon’ny Filistina izy, ka nangataka ny mpitondra ny fiadiany hamono azy, nefa…

Andriamanitra mandrakizay

Inona no lazain’ny Baiboly momba ny filan’ny nofo? Noho izany, ny filana dia heverina ho fitondran-tena feno fahotana na fitondran-tena maloto, araka ny voalazan’ny Baiboly ao amin’ny boky...

Andriamanitra mandrakizay

Inona no atao hoe fivavahana nentim-paharazana? Ny fivavahana nentim-paharazana dia mifototra amin'ny lanonana fifampizarana ny velona amin'ny razambeny ary amin'ny…

Andriamanitra mandrakizay

Inona no asan’ny Eglizy Katolika? Ao anatin'ny asa telo tena ilaina dia: Mampianatra, Manamasina ary Mitantana, izay mandrafitra vondrona; noho io...

Andriamanitra mandrakizay

Iza no Fandrarana amin'ireo ota mahafaty 7? Fandrarana (Nanatsu no Taizai) Fandrarana ny fibodoana Mpikambana ao amin'ny Seven Deadly Sins Origin Forest of the Fairy King Kingdom of Lions…

Andriamanitra mandrakizay

Nahoana no nenjehin’ny Romanina ny Kristianina? Ny antony azo inoana indrindra ho an'ny fanenjehana dia, teo amin'ny ampahany tamin'ny Jiosy, ny fivavahan-diso miharihary fa ny...

Andriamanitra mandrakizay