Kādu vārdu mēs saņemam, kad tiekam kristīti? Mums ir jātiek kristītiem savu grēku piedošanai. Apustulis Pēteris pamācīja: “...Atgriezieties no grēkiem un katrs topiet kristīts vārdā…

mūžīgais Dievs

Kas Bībelē ir Cēzars? Termins "ķeizars" bieži tiek lietots valstīs ar kristīgām tradīcijām, lai identificētu laicīgo varu (pretstatā varai...

mūžīgais Dievs

Ko nozīmē reliģiskā reforma? KAS IR RELIĢISKĀ REFORMA... Protestantu reformācija jeb vienkārši reformācija ir pazīstama kā kristiešu reliģiskā kustība, kas aizsākās Vācijā...

mūžīgais Dievs

Kā būtu jāsludina Dieva Vārds? Kā top novena? Lai lūgtu šo novenu, jums katru dienu jālūdz lūgšana, kas sākas, lūgšana...

mūžīgais Dievs

Kas nogalināja Bībeles karali Saulu? Ievainotais karalis, domādams, ka viņu sagūstīs filistieši, lūdza savam bruņunesējam viņu nogalināt, bet…

mūžīgais Dievs

Ko Bībele saka par iekāri? Tāpēc iekāre tiek uzskatīta par grēcīgu vai amorālu rīcību, kā norādīts Bībelē grāmatā...

mūžīgais Dievs

Kas ir tradicionālā reliģija? Tradicionālās reliģijas balstās uz intensīvu dzīvo apmaiņu ceremoniju ar viņu senčiem un, savukārt, ar…

mūžīgais Dievs

Kāda ir katoļu baznīcas funkcija? Tās trīs galvenās funkcijas ir: Mācīt, svētīt un pārvaldīt, kas veido vienību; šī dēļ...

mūžīgais Dievs

Kas ir aizliegums no 7 nāves grēkiem? Aizliegt (Nanatsu no Taizai) Aizliegt nodarbošanos Lauvu karaļa pasaku karaļa septiņu nāves grēku izcelsmes meža dalībnieks…

mūžīgais Dievs

Kāpēc romieši vajāja kristiešus? Visticamākais vajāšanu iemesls no ebreju puses bija acīmredzamā ķecerība, ka…

mūžīgais Dievs