Kokį vardą gauname, kai esame pakrikštyti? Turime pasikrikštyti, kad būtų atleistos nuodėmės Apaštalas Petras įspėjo: „...Atgailaukite ir kiekvienas tesikrikštija vardan...

amžinasis Dievas

Kas Biblijoje yra Cezaris? Sąvoka „cezaris“ dažnai vartojama šalyse, turinčiose krikščioniškas tradicijas, siekiant nustatyti laikinąją galią (priešingai galiai...

amžinasis Dievas

Ką reiškia religinė reforma? KAS YRA RELIGINĖ REFORMA... Protestantų reformacija – arba tiesiog Reformacija – žinoma kaip krikščionių religinis judėjimas, prasidėjęs Vokietijoje m.

amžinasis Dievas

Kaip turėtų būti skelbiamas Dievo žodis? Kaip gaminama novena? Norėdami melstis šią noveną, turite kiekvieną dieną melstis nuo maldos pradžios, maldos...

amžinasis Dievas

Kas nužudė Biblijos karalių Saulių? Sužeistas karalius, manydamas, kad jį suims filistinai, paprašė savo ginklanešio jį nužudyti, bet...

amžinasis Dievas

Ką Biblija sako apie geismą? Todėl geismas laikomas nuodėmingu ar amoraliu elgesiu, kaip nurodyta knygoje Biblijoje...

amžinasis Dievas

Kas yra tradicinė religija? Tradicinės religijos yra pagrįstos intensyvia gyvųjų mainų ceremonija su jų protėviais ir savo ruožtu su…

amžinasis Dievas

Kokia Katalikų Bažnyčios funkcija? Jo trys pagrindinės funkcijos yra šios: mokyti, pašventinti ir valdyti, kurios sudaro vienetą; dėl šito...

amžinasis Dievas

Kas yra uždrausti nuo 7 mirtinų nuodėmių? Uždrausti (Nanatsu no Taizai) Uždrausti okupaciją Liūtų karalystės fėjų karaliaus septynių mirtinų nuodėmių kilmės miško narys…

amžinasis Dievas

Kodėl krikščionis persekiojo romėnai? Labiausiai tikėtina žydų persekiojimo priežastis buvo akivaizdi erezija, kad…

amžinasis Dievas