სად წერია, რომ სახარება სიგიჟეა? ჯვრის სიტყვა: რადგან ჯვრის სიტყვა სიგიჟეა დაკარგულთათვის; უფრო მეტი…

მარადიული ღმერთი

როგორ იყენებთ იყო და იყო წინადადებაში? Was and Were-ის მაგალითები კითხულობდა, როცა დავურეკე. გუშინ მათ…

მარადიული ღმერთი

რა უთხრა ნიკოდემოსმა იესოს? იესომ უპასუხა: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, თუ ხელახლა არ დაიბადება, ვერ იხილავს ღვთის სასუფეველს.

მარადიული ღმერთი

სად მდებარეობდა სარდის ეკლესია? უძველესი ქალაქი სარდესი იყო ლიდიის სამეფოს დედაქალაქი რკინის ხანაში, რომელიც მდებარეობდა პროვინციაში…

მარადიული ღმერთი

რა მომსახურებას სთავაზობს კათოლიკური ეკლესია? სულიერი და რელიგიური მსახურება მოუსმინეთ და უზრუნველყოთ სულიერი და ემოციური მხარდაჭერა. თან ახლდით კრიზისში ან გლოვაში მყოფ ადამიანებს...

მარადიული ღმერთი

რა მოხდა, როცა იესო მოინათლა და წყლიდან გამოვიდა? იესომ მაგალითი დაგვიტოვა ღვთის ბრძანების დაცვით, რომ მოვნათლულიყავით. როცა იესო წყლიდან გამოვიდა...

მარადიული ღმერთი

რა არის რთული წინადადებები და მაგალითები? შედგენილი წინადადებები არის ისეთები, რომლებსაც აქვთ ერთზე მეტი ზმნა პიროვნული ფორმით. მაგალითად: (ჩვენ ვამზადებთ) და (ისინი…

მარადიული ღმერთი

როგორ დავთვალოთ ტექსტის წინადადებები? წინადადებების რაოდენობა, რომელსაც შეიცავს თითოეული აბზაცი, დამოკიდებული იქნება განსავითარებელ თემაზე. აბზაცი შეიძლება შეიცავდეს ერთ ან ბევრ წინადადებას...

მარადიული ღმერთი

რას მოგვიტანს იესო დაბადებისას? რას მოგვიტანს შვილო ღმერთი? ქრისტეს შვილი გვაძლევს მაცხოვრის სიხარულს, რომელმაც მოგვცა კეთილგანწყობა...

მარადიული ღმერთი

როგორ იცნობს მწყემსი თავის ცხვარს? კარგია მისი ხმის მოსმენის ცოდნა, რადგან ეს ყოველთვის კურთხევაა, მადლია. გულს ნუ გაგიმაგრებ, მოუსმინე...

მარადიული ღმერთი