Como se clasifican as oracións segundo o número de suxeito e predicado?

Como se pode clasificar a frase?

Clasificación de oracións

 1. Clasificación de oracións.
 2. Por modalidade (actitude do falante)
 3. Enunciativa • O falante quere informar de feitos ou ideas. ...
 4. Preguntas • O falante pide información. ...
 5. Exclamativo • O falante expresa énfase, asombro ou emoción.

Cal é a clasificación das frases segundo o número de suxeitos e predicados?

Segundo o teu estrutura sintáctica, podemos clasificar oracións simple segundo: teña ou non estrutura de suxeito e predicado: persoal ou impersoal. presenta ou non un atributo: atributivo ou predicativo. se o verbo require ou non un obxecto directo: transitivo ou intransitivo.

Como se clasifican as frases de exemplo?

Tipos oracións

 • Oracións vacilante. Expresan algunha dúbida. ...
 • Oracións exclamativo. Reflicten a emoción que atravesa a persoa que pronuncia. ...
 • Oracións interrogativas. Pretenden obter algún tipo de información do interlocutor. ...
 • Oracións ilusión. ...
 • Oracións declarativo. ...
 • Oracións exhortativo.

Cal é a clasificación sintáctica da oración?

Simple ou composto: en simple é cando teñen verbo conxugado. Os compostos son cando teñen máis dun verbo conxugado. Unimembre ou Bimembre: son unimembres cando están compostos por unha soa frase, sexa nominal ou verbal. Son bimembres cando están compostos por máis dunha frase, nominal e verbal.

É INTERESANTE:  Pregunta máis frecuente: Cal é a oración Deus salve, raíña e nai?

Cales son os tipos de materias que se poden utilizar?

O tipos de materias existentes segundo criterios morfosintácticos son:

 • Asunto expresa ou explícita, que aparece na oración: Pedro come mazás.
 • Asunto tácito, omitido ou elíptico, o cual non ten ningunha realización explícita na frase.

Como saber cal é o suxeito e o predicado nunha oración?

El sujeto ás veces pode que non apareza na mesma frase aínda que existe, pódelo pensar. Exemplo: imos, trae o azucre. Aquí o sujeto sería "ti". O predicado é a función dunha frase verbal, que di algo sobre o sujeto (é dicir, afirmar, negar, preguntar, etc., sobre el).

Como identificar nunha oración o verbo suxeito e o predicado?

O oracións teñen dúas partes: sujeto y predicado. O sujeto é a persoa, animal ou cousa sobre a que se di algo. O predicado é do que se di sujeto. O seu núcleo é a verbo.
...
Por exemplo:

 1. Mireia ten 12 anos.
 2. Tes globos azuis Sara?
 3. Que sorpresa me deches Josué!

Que é a sintáctica e os exemplos?

Chámase función sintáctico ao efecto causado por unha palabra, morfema ou constituínte sintáctico construción interior sintáctico que inclúeo. Exemplo: Pedro (función sintáctico suxeito) come froitas e verduras (función sintáctico predicado). ...

Deus eterno