Os 21 mil erros da Raíña-Valera. Cantas revisións ten a Biblia Reina Valera? Reina-ValeraReina ValeraRevisión1602 (Biblia do cántaro), 1862, 1865, 1909, 1960, 1977, 1995 e 2011. Afiliación relixiosaCristianismo…

Deus eterno

No libro, Lehi é o pai de Nefi, descrito como un profeta hebreo que viviu en Xerusalén ata arredor do 600 a.C. ... Lehi tiña...

Deus eterno

O Evanxeo é o relato da vida e das ensinanzas de Xesús. Tamén fala do amor que Deus mostra á humanidade enviando ao seu único Fillo Xesucristo a...

Deus eterno

Matusalén menciónase na pasaxe 5:21-27 do Xénese, como parte da xenealoxía que conecta a Adán con Noé. Isto repítese, sen a cronoloxía, en...

Deus eterno

A Biblia NIV e a Biblia NTV pretenden que o texto antigo sexa lexible para o público moderno. Aínda que NTV se esforza por transmitir ideas con claridade,...

Deus eterno

Nalgunhas traducións aparece como Mammon, pero noutras tradúcese como "abundancia deshonesta" ou semellante, o que implica que o que Xesús quería dicir era...

Deus eterno

A teoloxía é a disciplina que estuda a natureza de Deus e os seus atributos, así como o coñecemento que o ser humano ten sobre a divindade. A palabra…

Deus eterno

No campo da relixión, o pastor é un ministro que ten unha congregación de crentes ao seu cargo. ... O pastor relixioso, polo tanto, preocúpase...

Deus eterno