Quen era María Magdalena e a outra María?

Como se chama a muller que foi atrapada no adulterio na Biblia?

"María Magdalena puido ser unha santa á que Deus permitiu que o demo molestase ou tentase", di o relixioso e afirma que é posible que estas mulleres fosen "persoas coa súa propia historia, personalidade".

Quen botou o perfume aos pés de Xesús?

A identificación da muller atopámola en Xoán 11: 1-2, onde un home chamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, a cidade de María e a súa irmá Marta. Esta María, cuxo irmán Lázaro estaba agora enfermo, era a mesma que derramou perfume sobre o Señor e limpou o pasteis cos seus cabelos.

Cantas mulleres tiña Xesús?

“A tradición cristiá mantivo durante séculos iso Xesús non tiña muller, a pesar de non ter atopado ningunha proba diso", sinala nun comunicado Karen King, da Harvard Divinity School e responsable de presentar o documento.

É INTERESANTE:  Como se chama o home máis sabio que viviu segundo a Biblia?
Deus eterno