Como rezar por un líder?

Como rezar polos líderes?

Encontrarse Señor neles levaraos a un amor que leva á unidade. A esa unidade interior que nos permite acadar a paz interior, en comunidade con Ti Señor, e que necesitamos absolutamente de nuestros líderes empresarios

Como rezar pola igrexa en xeral?

Como debería rezar por mi Igrexa?

  1. É importante destacar a natureza espiritual da oración de Xesús. ...
  2. Perseveranza: Reza para que ninguén no Igrexa visible desvío, para que os que forman parte da súa familia Igrexa ser contado entre aqueles dos que Cristo dixo que non perdería nin un (vv.

Como debemos rezar polos nosos pastores?

Querido Señor Xesús, que vives en perfecta comuñón con o Pai e o Espírito Santo, e en que medraches familia con María e José. Hoxe quero preguntarche por esta familia, para que te fagas presente nela e sexas o seu Señor e Salvador. Bendiga a todos os seus membros con o teu poder infinito. Protéxeos de todo mal e de todo perigo.

Como rezar para a curación do corpo?

Pídolle, Xehová, que estenda a súa man curativa a (amigo). Pídoche, Xehová, que lle quite a dor corpo. Pídoche, Xehová, que consoles a súa alma durante estes tempos difíciles. Pídoche, Xehová, que (amigo) saiba que sempre estás ao seu carón.

É INTERESANTE:  Que cambios internos representa o bautismo?

Como rezar por novos proxectos?

Meu Señor e meu Deus, toma todo o que che presento e que sexa unha ofrenda grata aos teus ollos, toma a miña capacidade de traballo e a miña intelixencia, toma a miña vontade e os meus recursos e que en todo o que consiga estea presente e agradable. ti.

Como rezar polo mundo?

Cando rezamos arredor do mundo, rezamos para que Deus sexa glorificado a través dos que actualmente se negan a glorificalo (Mt 6: 9-10; Rom 1: 28), así como fixémolo noutro tempo (1 Co 6).

Como rezar polos fillos do mundo?

Por Pídovos a todos que os protexades, que os deades amor, que cambiedes o corazón de todos os que podemos cambiar a súa situación, teñades piedade e piedade. Que ningún destes pequenos se perda, e sempre chegarán a ti. Amén.

Como rezar polo meu país Colombia?

Oremos: o noso Deus, que con admirable providencia todas as cousas, recibe con bondade oracións que te diriximos por paz de Colombia, para que unidos nunha mesma esperanza, atopemos camiños de reconciliación e poder gozar da convivencia harmónica para a que fomos creados por amor.

Como debes orar a Deus?

A oración pódese facer en voz alta ou mentalmente. Podes falar con Deus como faino con outras persoas. As túas palabras non teñen por que ser elocuentes nin memorizadas. É máis importante que abras o teu corazón.

Por que orar?

A oración é necesaria para recibir a bendición e o poder de Deus (Lc 11.5-17). A Biblia tamén nos dá un antídoto contra un mal moi común nestes tempos: a ansiedade, e así é rezar (Filipenses 4.6-7). Converte todo o teu afán nunha oración. A ansiedade debe ser unha especie de materia prima para as oracións.

É INTERESANTE:  Que significa todo o que ten o corazón de Xesús?

Como facer unha oración polos misioneiros?

Un misioneiro, chamáchesme a ser. Mesmo na miña pequenez e no meu pecado escollechesme n cantar a canción de o teu amor, o himno de a túa misericordia, o himno de a túa xustiza. Guía o meu camiño, Señor. Envíame entre as persoas que creaches, xa sexa ao outro lado do mundo ou ao outro lado de a Rúa.

Que di Hebreos 13 7?

7 Lembra os teus pastores, que faláronche a palabra de Deus; considere cal foi o resultado da súa conduta e imite a súa fe. ... 15 gústanme así que, a través del ofrecémoslle sempre a Deus un sacrificio de loanza, é dicir, o froito dos beizos que confesa o teu nome.

Como rezar polo pobo de Israel?

Rezamos iso en medio das presións, o pobo de Israel volve a ti, Deus. Pregamos para que escoites o berro dos seus corazóns e teñas piedade. Como di Isaías 30:19: "Non volverás a chorar; o que ten misericordia terá misericordia de ti; cando escoite a voz do teu berro, responderache”.

Deus eterno