Que se celebra o Xoves Santo e o Venres Santo? As festas conmemoran os últimos momentos da vida de Xesús: o Domingo de Ramos é o día que...

Deus eterno

Que día foi asasinado Xesús? Segundo os tres Sinópticos (Mateo, Marcos e Lucas), Xesús foi crucificado o día 15 do mes de Nisán (mes do calendario xudeu que...

Deus eterno

Que lle dixo Deus a María Magdalena? Esta muller é a primeira en ver a Xesús resucitado e anúnciao aos seus discípulos: "Ide aos meus irmáns e...

Deus eterno

Como curar os enfermos segundo a Biblia? Pídoche, Xehová, que elimines a dor do seu corpo. Pídoche, Xehová, que consoles a súa alma durante estes tempos difíciles. Té…

Deus eterno

Que di a Biblia sobre a educación? Lemos na Biblia o mandamento de ensinar aos nosos fillos a Palabra de Deus; Proverbios 22:6 exhortanos a dicir...

Deus eterno

Que significa a cor branca no bautismo? – Branco: é unha cor que simboliza a luz, a inocencia e a alegría. É por iso que se usa en…

Deus eterno

Cal é o verso da última cea? Lucas: “Este é o meu corpo, que é dado por vós; Fai isto en lembranza miña". Entón, tomando un...

Deus eterno

Cales son as oracións impersoais 5 exemplos? Son sentenzas impersoais aquelas que carecen dun suxeito concreto ao que se lle pode imputar a acción referida...

Deus eterno

Cal é a relixión predominante no Uruguai? Evolución das cifras Relixión en Uruguai Relixión % de 1996 % de 2017 Igrexa católica 60 % 38 % Protestantismo…

Deus eterno

Que son os sacramentos e para que serven? Ordenado para a santificación dos homes, para a edificación do corpo de Cristo e para adorar a Deus,...

Deus eterno