A mellor resposta: que nos permite aos cristiáns a resurrección de Cristo?

Que importancia ten a resurrección de Xesús para os cristiáns?

En teoloxía cristiá, resurrección de xesús É o fundamento da fe cristiá (1 Corintios 15:12-20, 1 Pedro 1:3). ... Forman o punto da Escritura onde Xesús dá a súa última demostración de que ten poder sobre a vida e a morte, polo que ten a capacidade de dar ás persoas a vida eterna.

Por que Xesús resucitou?

Xesús morreu por vivir como eu vivira e resucitado precisamente porque vivira e morrera así.

Cal é o significado da resurrección?

Que é Resurrección:

palabra Resurrección provén do latín resurrectio, que significa erguer-se, erguer-se ou erguer-se de novo. Esta palabra designa a acción e o efecto de resucitar, de volver á vida derrotando a morte.

Que consecuencias decisivas ten a resurrección de Xesús?

1.- O resurrección de xesús crear unha nova humanidade.

Xesús O resucitado atrae a todos os homes ao seu triunfo porque ten o poder de transformalos á súa imaxe, liberándoos da escravitude do pecado e a súa impacto: morte e mal físico, moral e psicolóxico.

Que significa que cremos na resurrección dos mortos?

Crer na resurrección significa traballar para saír do deserto do puramente legal e avanzar cara a un espazo de construción común, no que se comprometa coa dignidade humana, é dicir, un espazo de saúde e salvación, que es tamén a liberación.

É INTERESANTE:  Que di a Biblia sobre a pomba?

Que significa a frase Eu son a resurrección e a vida?

Pouco a pouco, o crente descobre que esas palabras de Xesús"Eu son a resurrección e a vidaNon son só unha promesa que abre a nosa existencia a unha esperanza de vida eterno; ao mesmo tempo está comprobando que, a partir de agora, Xesucristo é alguén que resucita que en nós estaba morto, e nós...

Que dixo Xesús cando morreu?

Pai perdoaos porque non o saben que facer. Asegúroche que hoxe estarás comigo no paraíso. Muller, aí está o teu fillo! [Máis tarde dixo a discípulo] ¡Alí tes a túa nai!

Deus eterno