Que importancia ten para os cristiáns a resurrección de Xesús? Na teoloxía cristiá, a resurrección de Xesús é o fundamento da fe cristiá (1 Corintios 15:12-20,...

Deus eterno

Onde di a Biblia que Deus nos deu autocontrol? Texto bíblico de apoio: Gálatas 5:22-23. ... O autocontrol é unha parte do froito do Espírito (Gálatas...

Deus eterno

Que significa unxir con aceite? A unción (do latín ungere, 'untar') denomínase proceso de untar con aceite perfumado, leite, graxa animal, manteiga derretida ou outras substancias,...

Deus eterno

Cales son as confesións relixiosas do Ecuador? En canto á filiación relixiosa, os datos indican que o 91,95% da poboación afirma ter un...

Deus eterno

Como se clasifica a oración subordinada composta? As oracións subordinadas son aquelas que dependen doutro verbo, do núcleo da oración principal. Poden aparecer tanto dentro do...

Deus eterno

Cal é a mensaxe da Virxe María? María lémbranos que só coa oración e a penitencia (piares da vida cristiá) é posible resistir a...

Deus eterno

Que fai o bautismo na vida actual? O bautismo é importante como acto de amor e fe en Deus, como o inicio dunha vida marcada por...

Deus eterno

Onde di na Biblia que predicou Noé? Xénese 6; Moisés 8: A predicación de Noé Que evento cataclísmico lle pide Deus a Noé que avise ao...

Deus eterno

Como se manifesta a unción? A unción (do latín ungere, 'untar') chámase ao proceso de untar con aceite perfumado, leite, graxa animal, manteiga derretida ou outras substancias presentes...

Deus eterno

Изабе́лла I Касти́льская Que significa o nome OVA? Definición de óvulos no dicionario turco chaira plana ou chaira estreita, con buracos, cubertas na súa maioría con...

Deus eterno