رستاخیز عیسی چه اهمیتی برای مسیحیان دارد؟ در الهیات مسیحی، رستاخیز عیسی پایه و اساس ایمان مسیحی است (اول قرنتیان 1: 15-12، …

خدای ابدی

کجای کتاب مقدس می گوید که خدا به ما خودکنترلی داده است؟ متن پشتیبان کتاب مقدس: غلاطیان 5:22-23. ... خودکنترلی بخشی از ثمره روح است (غلاطیان…

خدای ابدی

منظور از مسح با روغن چیست؟ مسح کردن (از لاتین ungere، "گسترش") به فرآیند آغشته کردن به روغن معطر، شیر، چربی حیوانی، کره ذوب شده یا مواد دیگر گفته می شود.

خدای ابدی

اعترافات مذهبی اکوادور چیست؟ در مورد وابستگی مذهبی، داده ها نشان می دهد که 91,95 درصد از جمعیت ادعا می کنند که ...

خدای ابدی

بند مرکب فرعی چگونه طبقه بندی می شود؟ جمله های فرعی آنهایی هستند که به فعل دیگری از هسته بند اصلی وابسته هستند. آنها می توانند هر دو در داخل…

خدای ابدی

پیام مریم باکره چیست؟ مریم به ما یادآوری می کند که تنها با دعا و توبه (ستون های زندگی مسیحی) می توان در برابر ...

خدای ابدی

مقاله و نمونه چیست؟ مقاله ها اشکال دستوری هستند که قبل از اسم قرار می گیرند و اطلاعاتی در مورد آن ارائه می دهند. به عنوان مثال: یک دختر، دانش آموزان، دلایل، یک …

خدای ابدی

معنی عروس و داماد در کتاب مقدس چیست؟ در کتاب مکاشفه، عروس آنقدر کلیسا نیست که اورشلیم آسمانی است (مکاشفه 19: 7 به بعد؛ …

خدای ابدی

وعده ای که عیسی به کلیسا داد چه بود؟ چگونه برای معجزه دعا کنیم؟ دعا با قدرت، قدم به قدم بنشین یا دراز بکش. تمرکز بر روی…

خدای ابدی

ایلیا در خلاصه کتاب مقدس چه کسی بود؟ (تصبه، قرن نهم قبل از میلاد) پیامبر یهودی. او در زمان عجب و ایزابل زندگی می کرد و در هر دو دوران خدمت خود را انجام می داد.

خدای ابدی