وقتی تعمید می گیریم چه نامی دریافت می کنیم؟ ما باید برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیریم. پطرس رسول توصیه کرد: «...توبه کنید و هر یک از شما به نام تعمید دهید...

خدای ابدی

سزار در کتاب مقدس چیست؟ اصطلاح "سزار" اغلب در کشورهایی با سنت مسیحی برای شناسایی قدرت موقت (بر خلاف قدرت ...) استفاده شده است.

خدای ابدی

منظور از اصلاح دینی چیست؟ اصلاحات مذهبی چیست... اصلاحات پروتستانی - یا به طور ساده، اصلاحات - به عنوان جنبش مذهبی مسیحی شناخته می شود که در آلمان در سال ...

خدای ابدی

کلام خدا چگونه باید اعلام شود؟ نوونا چگونه ساخته می شود؟ برای خواندن این نوونا باید هر روز دعای شروع، دعا را بخوانید...

خدای ابدی

چه کسی شاه شائول کتاب مقدس را کشت؟ پادشاه مجروح که تصور می‌کرد به دست فلسطینی‌ها دستگیر خواهد شد، از زره‌بر خود خواست که او را بکشد، اما…

خدای ابدی

کتاب مقدس در مورد شهوت چه می گوید؟ بنابراین، شهوت، رفتاری گناه آلود یا غیراخلاقی تلقی می شود، همانطور که در کتاب مقدس در کتاب ...

خدای ابدی

دین سنتی چیست؟ ادیان سنتی مبتنی بر مراسم شدید مبادله افراد زنده با اجداد خود و به نوبه خود با…

خدای ابدی

وظیفه کلیسای کاتولیک چیست؟ در سه کارکرد اساسی آن عبارتند از: آموزش، تقدیس و حکومت، که یک واحد را تشکیل می دهند. به خاطر همین...

خدای ابدی

بان از 7 گناه کبیره کیست؟ Ban (Nanatsu no Taizai) بان شغل عضو جنگل منشأ هفت گناه مرگبار پادشاهی پری پادشاهی شیرها…

خدای ابدی

چرا مسیحیان توسط رومیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؟ محتمل ترین دلیل آزار و شکنجه از سوی یهودیان بدعت آشکاری بود که…

خدای ابدی