Els 21 Mil Errors de la Reina-Valera. Quantes revisions té la Bíblia Reina Valera? Reina-ValeraReina ValeraRevisió1602 (Bíblia del Càntir), 1862, 1865, 1909, 1960, 1977, 1995 i 2011.Afiliació religiosaCristianisme…

Déu etern

Al llibre, Lehi és el pare de Nefi, descrit com un profeta hebreu que va viure a Jerusalem fins al voltant de l'any 600 a. … ​ Lehi va tenir…

Déu etern

L'Evangeli és el relat de vida i els ensenyaments de Jesús. També parla de l'amor que Déu mostra a la humanitat enviant el seu únic Fill Jesucrist a…

Déu etern

S'esmenta Matusalem en el passatge 5:21-27 del Gènesi, com a part de la genealogia que connecta Adam amb Noè. Aquesta es repeteix, sense la cronologia, a…

Déu etern

Les Bíblies NVI i la Bíblia NTV pretenen que l'antic text sigui llegible per a l'audiència moderna. Mentre que la NTV s'esforça per transmetre idees clarament…

Déu etern

​ En algunes traduccions apareix com Mammon, però en altres es tradueix com a «abundància deshonesta» o similar, donant així a entendre que el que va voler dir Jesús va ser…

Déu etern

La teologia és la disciplina que estudia la naturalesa de Déu i els seus atributs, així com del coneixement que l'ésser humà té sobre la divinitat. La paraula…

Déu etern

En l'àmbit de la religió, el pastor és un ministre que té una congregació de fidels a càrrec seu. … El pastor religiós, per tant, té cura…

Déu etern