Какво е Причастие и кога трябва да го правите? Причастието, тогава, показва акта на индивида, чрез който той участва в общото, образувайки общност. Актът е на…

вечен Бог

Кои са основните християнски ценности? Християнски ценности НИЕ ВЯРВАМЕ В БОГ КАТО ВЪРХОВНО СЪЩЕСТВО. Бог е Върховното същество, което е създало всичко, което съществува. …ВЯРВАМЕ В ИСУС….

вечен Бог

Кой казват, че съм Исус? Един ден, когато Исус, придружен от учениците си, отишъл на уединено място да се моли, той ги попитал: „Кой казва, че...

вечен Бог

Какво означава Саид в Библията? Може да се преведе като "щастлив", "щастлив" или "на когото съдбата благоприятства". Какво означава името Сахид? Думата шахид на арабски...

вечен Бог

Какво се случи в Гранада през 1492 г.? На този ден през 1492 г. се състоя капитулацията на град Гранада пред католическите монарси. Така че голям...

вечен Бог

Какво можем да научим от цар Давид? Едно от най-важните качества на Давид е неговото смирение да разпознава всеки път, когато направи грешка, и неговото покаяние...

вечен Бог

Какво е истинското значение на Господната вечеря? Причастието е обред на светото свещеничество, който ни напомня за Единението на Спасителя. По време на…

вечен Бог

Кой е Светият Дух? Светият Дух е третото лице на Светата Троица на християнството. Светият Дух е личност, различна от Отца и...

вечен Бог

Колко пъти на ден се молите? Молитвата или намаз е вторият стълб на исляма. Всички мюсюлмани трябва да се молят пет пъти на ден с лице към...

вечен Бог

Как Исус избра 12-те апостоли? Исус избра дванадесет апостоли да ръководят Неговата Църква. Цяла нощ се молеше да избере правилните мъже. Да се…

вечен Бог