Къде се казва, че Евангелието е лудост? Словото на кръста: Защото словото на кръста е лудост за онези, които са изгубени; повече към…

вечен Бог

Как използвате was и were в изречение? Когато се обадих, четеше примери за „Беше и беше ли“. Вчера те…

вечен Бог

Какво каза Никодим на Исус? Исус отговори: „Истина, истина ви казвам, ако някой не се роди отново, не може да види Божието царство.

вечен Бог

Къде се е намирала църквата в Сарди? Древният град Сард е бил столица на кралство Лидия в желязната епоха, разположен в провинцията…

вечен Бог

Какви услуги предлага католическата църква? Духовни и религиозни услуги Слушайте и осигурявайте духовна и емоционална подкрепа. Придружавайте хора, които са в криза или в траур...

вечен Бог

Какво се случи, когато Исус беше кръстен и излезе от водата? Исус ни даде пример, като се подчини на Божията заповед да бъдем кръстени. Когато Исус излезе от водата...

вечен Бог

Какво представляват сложните изречения и примерите? Сложните изречения са тези, които имат повече от един глагол, спрегнат в лична форма. Например: (Ние готвим) и (те...

вечен Бог

Как да броим изреченията на текст? Броят на изреченията, които съдържа всеки абзац, ще зависи от темата, която ще се развива. Един абзац може да съдържа едно изречение или много...

вечен Бог

Какво ни носи Исус при раждането? КАКВО НИ НОСИ ДЕТЕТО БОГ? Младенеца Христос ни носи радостта на Спасител, който ни е дал благоволение...

вечен Бог

Как един овчар познава овцете си? Хубавото е да знаеш как да слушаш гласа му, защото това винаги е благословия, това е благодат. Не закоравявайте сърцето си, слушайте гласа на...

вечен Бог