Как можем да останем в любовта на Христос?

Как можем да останем в Божията любов?

В тази връзка, останете в любовта на Бога това означава пълно подчинение на Неговата воля; това означава приемане на поправката Му, когато е необходимо, „защото Господ, когото обича, Той дисциплинира“ 21; това означава да се обичаме и да си служим, като Исус ни е обичал и ни е служил 22; това означава да се научите да „спазвате закона ...

Какво означава да останеш в мен?

остане непроменен на място или състояние. Неговият образцов живот остава винаги присъстващ в сърцата ни.

Защо Исус ни каза да останем в любовта ми?

По това време, Исус каза на своите ученици: „Както Отец ме обича, така и аз обичам вас yo. Ако пазиш моите заповеди, остани в моята любов; същото като yo Спазвам заповедите от моя Баща и аз оставаме в твоя Amor. ... Казах ви това, така че mi радостта да бъде във вас и радостта ви да бъде пълна.

Какво означава да принадлежиш на Христос?

бъда християнски означава говорете като Него, обичайте като Него и правете всичко, сякаш Той действаше чрез нашите ръце. Significa да приложи учението си на практика и да изпълни уникалната си заповед.

ИНТЕРЕСНО Е:  Какво мислят индусите за Исус?

Какво означава да останеш в любовта ми?

En el Днешното Евангелие Исус Христос ни дава отговора винаги да бъдем радостни, формулата е Той, да останем в своя "Amor”. И какво означава останете във вашия Amor? Significa спазвайте Божиите заповеди, практически спазвайте Божия закон.

Какво можем да научим от живота на Исус?

Исус Той също така учи: „Аз съм светлината на света; Който ме следва, няма да ходи в тъмнина ”(Йоан 8:12). Освен това той заявява: „Аз съм пътят, и истината, и животът“ (Йоан 14: 6). Той е пътят и Той е светлината, защото Неговите учения осветяват пътя ни в земния живот и ни показват пътя обратно към нашия Отец.

Какво означава думата пампано?

1. см БОТАНИКА Зелена, нежна и тънка издънка на растение или пъпка на лозата. 2. Лозов лист.

Какво е да живееш в святост?

La santidad, тогава, es научете се да имате същия живот на Христос в ежедневието че то вече е получено при кръщението и трябва да се развива през целия ден на живота. По-специално, в семейния живот, santidad Не само es обаждане, но es възможно и необходимо.

Какво означава клонът в Библията?

1. е. Живо и увивно растение от семейство Vitácea, с усукан ствол, много дълги, гъвкави и възли стъбла, чийто плод е гроздето.

Какво казва Библията в Матей 28 20?

20 aуча ги да пазят всички неща, които имам bизпратено; и ето, cАз съм с теб всеки ден, до dкрая на света. амин.

ИНТЕРЕСНО Е:  Кой беше Джеймс в католическата Библия?

Как Отец ме обичаше Евангелието?

Четене на светеца evangelio според Свети Йоан (15,9-11):

«Като Отец Той е обичал, значи аз те обичах; остани в любовта ми. Ако спазваш заповедите ми, ще останеш в любовта ми; както спазвах заповедите си баща и аз оставам в любовта му.

Какво казва Ефесяни 6 4?

4 А ти, aродители, не предизвиквайте вашите bсинове; но ги възпитавайте в дисциплината и учението на Господа.

Какво означава да си верен?

La fe Това е вярата, увереността или съгласието на дадено лице по отношение на нещо или някого и като такова се проявява над необходимостта от притежаване на доказателства, които демонстрират истинността на това, в което се вярва. Думата идва от латинското fides, какво означава това „лоялност“, „вярност“.

вечен Бог