Каква е функцията на католическата църква? В рамките на неговите три основни функции са: Учат, осветяват и управляват, които образуват единица; заради това...

вечен Бог

Какво е традиционната религия? Традиционните религии се основават на интензивна церемония на обмен на живите с техните предци и на свой ред с...

вечен Бог

Какво казва Библията за похотта? Следователно похотта се счита за греховно или неморално поведение, както е посочено в Библията в книгата...

вечен Бог

Кой уби цар Саул от Библията? Раненият цар, предполагайки, че ще бъде пленен от филистимците, помоли своя оръженосец да го убие, но...

вечен Бог

Как трябва да се провъзгласява Божието Слово? Как се прави новената? За да се молите тази новена, трябва да се молите всеки ден молитвата да започне, молитвата...

вечен Бог

Какво се разбира под религиозна реформа? КАКВО Е РЕЛИГИОЗНАТА РЕФОРМА... Протестантската Реформация — или просто Реформацията — е известна като християнското религиозно движение, започнало в Германия през...

вечен Бог

Какво е Цезар библейски? Терминът "цезар" често се използва в страни с християнска традиция, за да се идентифицира временната власт (за разлика от властта...

вечен Бог

Какво име получаваме, когато се кръстим? Трябва да бъдем кръстени за опрощаване на греховете си Апостол Петър увещава: „...Покайте се и да се кръсти всеки от вас в името...

вечен Бог

Кой е Светият Дух? Светият Дух е третото лице на Светата Троица на християнството. Светият Дух е личност, различна от Отца и...

вечен Бог

Какво е истинското значение на Господната вечеря? Причастието е обред на светото свещеничество, който ни напомня за Единението на Спасителя. По време на…

вечен Бог