Вашият въпрос: Кой посети Исус при раждането?

Колко мъдреци са дошли да видят бебето Исус?

Тяхната колективна фигура е неподвижна: трима мъдреци, един черен и два бели, последният с бели и кафяви бради съответно. Техните имена, Мелхор, Гаспар и Балтасар.

Кои хора отидоха да срещнат новородения Исус?

След това последва историята с влъхвите Мелхор, Гаспар и Балтасар, който привлечени от светкавиците на звездата, те научават за че Детето Бог има роден, така че те те бяха следвайки блясъка му, докато стигнаха до яслите, където имаха радостта да посетят Исус, на когото дадоха злато, тамян и...

Къде лежеше Исус, когато се роди?

Веднъж установен там, ангел казал на пастирите, че ще намерят новороденото си. роден Месия и Господ, „лежащи в ясли” (Лука 2:12). Те побързаха и намериха бебето в яслата и се насладиха на очите си (Лука 02:16). Исус не е сложен случайно в ясла.

Какво донесоха овчарите на Исус, когато се роди?

След като получи ангелското послание от че месията има роден, The овчари те отиват при вас раждане, обикновено описван като ясли, навес или портал на Витлеем. … И тъй, те дойдоха набързо и намериха Мария и Йосиф, и бебето, лежащо в яслите.

ИНТЕРЕСНО Е:  Бърз отговор: Каква версия на Библията е NTV?

Колко са били влъхвите според Библията?

Много коледни приказки споменават и трите Рейес които следват звезда, за да се поклонят на бебето Исус във Витлеем. В Biblia, не ги наричат Рейес нито е посочено много те са, но се казва само, че са „мъдри de Изток".

Къде е роден Исус и кой е отишъл да го посети?

Според Свети Матей, Детето Исус имаше посещението на трима мъдреци от изток. Тези те бяха воден от звезда към конюшнята. По пътя си те се позоваха Исус като еврейския крал. Когато Те дойдоха в конюшнята, обожаваха го и му дадоха злато, тамян и смирна.

Как ангелите празнуваха раждането на Исус?

Евангелие от Лука

И стана така Исус той е роден във Витлеем; и тъй като нямаше къде да останат в града, бебето беше положено в а ясла докато ангели те обявиха своите раждане на група овчари, които го почитаха като Месия и Господ.

Какво направиха овчарите при раждането на Исус?

пастори: получи добри новини от Исус. Те представляват простотата, които дават най-доброто от себе си.

Какво каза ангелът на овчарите?

El ангел Той им каза: „Не се страхувайте, за вас ОБЯВИ голяма радост, която ще бъде такава за всички хора: днес в Давидовия град ви се роди Спасител, Който е Христос Господ; и това ще послужи като знак: ще намерите дете, увито в пелени и лежащо в ясли”.

Какво носят овчарите на Исус?

Те му се поклониха дълбоко и му се поклониха. След те предложиха подаръци: злато, ливан и смирна.

ИНТЕРЕСНО Е:  Вие попитахте: Какво се случи в Йерусалим в живота на Исус?
вечен Бог